POLISI TERMA DAN SYARAT

1. PROSEDUR TEMPAHAN

 • 1.1 TEMPAHAN – Tempahan (atas talian / luar talian) dan pertanyaan sila e-mail kepada: hello@cutiumrah.com atau Sebarang perhatian, anda boleh menghubungi kami di Tel: 013 265 1653
 • 1.2 MAKLUM BALAS DARI Cuti Umrah Semua tempahan yang diminta akan dijawab melalui e-mel dalam tempoh 24 jam – Malaysia.
 • 1.3 PENERIMAAN TEMPAHAN1.3 (A) Semua pengesahan deposit hendaklah dibayar ke akaun MUSTAQIM TRAVEL u0026amp; TOURS sahaja untuk penerimaan tempahan.
  1.3 (B) Pengesahan DEPOSIT mesti dibayar dalam masa 3 hari bekerja untuk proses selanjutnya berlaku apabila invois sebut harga pertama diterima.
 • 1.4 BAYARAN AKHIR Mesti dibuat sekurang-kurangnya satu 45 HARI sebelum tarikh berlepas atau lawatan dengan MUSTAQIM TRAVEL u0026amp; TOURS

2. KADAR DAN HARGA

 • 2.1 MATA WANG – Semua harga disebut dalam Ringgit Malaysia (RM) dan pembayaran adalah dalam Ringgit Malaysia
 • 2.2 KADAR PENUKARAN DARI RM KE USD (US DOLLAR) – Sila rujuk ADMIN Cuti Umrah apabila membuat pembayaran untuk kadar pasaran semasa.
 • 2.3 PERUBAHAN KADAR PERTUKARAN – Sekiranya berlaku perubahan tukaran wang asing yang memerlukan caj tambahan, pihak Cuti Umrah berhak menuntut bayaran tambahan kepada pelanggan.
 • 2.4 PERUBAHAN HARGA – Semua harga yang dipetik adalah betul pada masa percetakan. Sekiranya pembekal perkhidmatan menaikkan harga kepada Cuti Umrah semasa kontrak ini, Cuti Umrah berhak untuk menaikkan harga di bawah kontrak ini.
 • 2.5 CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (SST) – Harga yang disebutkan akan tertakluk kepada SST Malaysia dan Arab Saudi.

3. HARGA PENGEMBARAAN

 • 3.1 HARGA PELANCONGAN TERMASUK – Item dan perkhidmatan yang disertakan untuk setiap program pelancongan disenaraikan di bahagian masing-masing.
 • 3.2 HARGA PELANCONGAN TIDAK TERMASUK – Tips untuk porter, pelayan, pembantu rumah atau pemandu tempatan; item peribadi seperti dobi, panggilan telefon, yuran bagasi dan makanan yang berlebihan (kecuali dinyatakan dalam jadual perjalanan); yuran letak kereta harian di hotel dan apa-apa perkara lain yang tidak dinyatakan secara khusus akan ditanggung oleh pelanggan secara langsung.

4. TIKET PENERBANGAN

 • 4.1 TIKET YANG DIKELUARKAN ADALAH TIKET KHAS – Tiket yang dikeluarkan adalah tiket khas yang terhad kepada Airlines tertentu sahaja bukan boleh dirunding, bukan endorsable, bukan reissuable, bukan dikembalikan dan bukan reroutable. Apa apa perubahan pada laluan atau perubahan tarikh perjalanan oleh penumpang adalah semata – mata pada risiko/sendiri. Syarikat dan/atau agen – agen yang berkaitan dengannya tidak akan bertanggungjawab untuk apa apa kesulitan yang disebabkan dan perbelanjaan tambahan yang ditanggung.
 • 4.2. TANGGUNGJAWAB SYARIKAT PENERBANGAN – Tanggungjawab mana – mana syarikat penerbangan yang digunakan dalam jelajah itu adalah terhad kepada yang dinyatakan dalam kontrak penumpang yang dibuktikan oleh Airlines tiket tidak bertanggungjawab bagi apa – apa perbuatan, peninggalan atau peristiwa semasa penumpang tidak ada di dalam pesawat mereka.

5. MAKLUMAT PELANCONGAN

 • 5.1 PERUBAHAN JADUAL PERJALANAN PELANCONGAN – Jadual perjalanan yang diberikan adalah hanya pernyataan bukannya janji. Keadaan setempat – cuaca, peristiwa, perayaan atau sebilangan faktor tidak terkawal lain boleh bermakna perubahan dalam jadual perjalanan. Adalah dengan ini diingat bahawa kami berhak mengubah mana-mana perkhidmatan yang tersenarai dan, jika perlu, mengubah suai jadual perjalanan itu sendiri dengan segera. Di mana ini berlaku, pemimpin pemandu / pemandu / pemandu akan memutuskan alternatif terbaik
 • 5.2 PENUTUPAN – Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang penutupan atau pengurangan dalam keadaan di luar kawalan kami. Tiada bayaran balik disediakan untuk variasi laluan / program.
 • 5.3 PEMBATALAN – Kami boleh membatalkan mana-mana lawatan dan lawatan yang kami jual tanpa notis terlebih dahulu atas alasan seperti penyelenggaraan, cuaca buruk atau saiz kumpulan yang tidak mencukupi. Lawatan mungkin juga tertakluk kepada bilangan minimum / maksimum orang yang mengambil bahagian.
 • 5.4 GAMBAR – Deskripsi termasuk gambar tidak ada jaminan penampakan disebabkan faktor-faktor di luar kuasa kami, misalnya: cuaca buruk.
 • 5.5 TANGGUNGJAWAB – Kami juga tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerosakan pada bagasi atau barangan peribadi semasa lawatan.

6. HOTEL DAN BAGASI KAPAL TERBANG

 • 6.1 HOTEL – Bilik-bilik ditugaskan oleh hotel dan berdasarkan ROH (run of house) melainkan dinyatakan sebaliknya. Hotel check in time biasanya 1400 jam dan check out biasanya 1200 jam.
 • 6.2 LIMIT BAGASI KAPAL TERBANG – Sebagai peraturan umum, hanya satu beg tangan dan satu check in beg yang dibenarkan untuk setiap pelanggan. Cuti Umrah tidak bertanggungjawab secara langsung daripada pelanggan untuk sebarang kos tambahan (termasuk kos pengangkutan) yang ditanggung untuk bagasi berlebihan berat yang dibenarkan.

7. PEMBATALAN PENUH, PEMBATALAN SEBAHAGIAN, TIDAK HADIR DAN PINDAAN

 • 7.1 CAJ PEMBATALAN, PINDAAN DAN/ATAU TIADA BAYARAN PERKHIDMATAN – Penyedia perkhidmatan seperti hotel, pengangkut, kontraktor restoran atau mana-mana syarikat lain yang berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan boleh mengenakan pembatalan, pindaan dan / atau tiada bayaran “TIDAK HADIR” bergantung kepada keadaan dan / atau keadaan. Apabila mereka mengenakan caj sedemikian, caj-caj ini akan dikenakan bayaran kepada agen melalui AMANI Travel SDN BHD. AMANI Travel SDN BHD tidak boleh dipertanggungjawabkan atas caj yang dikenakan akibat keadaan yang tidak diduga tersebut.
 • [ninja_tables id=”340″]

8. PROSEDUR PEMBATALAN PAKEJ – PAKEJ SIRI BERKUMPULAN

 • 8.1 PEMBERITAHUAN – Cuti Umrah mesti diberitahu secara bertulis tentang sebarang pembatalan melalui faks atau surat elektronik. Notis hanya dianggap telah disampaikan dengan syarat pengiktirafan dan penerimaan oleh pihak kami diperolehi.
 • 8.2 PEMBATALAN TEMPAHAN – Sekiranya tempahan yang telah disahkan dibatalkan / sebahagiannya dibatalkan, caj pembatalan akan dikenakan. Sebarang pembatalan yang diterima akan dikenakan caj pembatalan mengikut jadual seperti diatas:
 • 8.3 MASALAH PERJALANAN LAWATAN – Sekiranya mana – mana penumpang tidak boleh meneruskan lawatan kerana penolakan visa, yuran dokumentasi dan pemprosesan akan dikenakan seperti berikut :
 • 8.3 (A) Lebih 21 hari (dari tarikh berlepas) – Tiada CAJ VISA
 • 8.3 (B) Di bawah 21 hari (dari tarikh berlepas) Ringgit Malaysia 300/- CAJ VISA
 • 8.4 Tidak Hadir – Sekiranya pelanggan adalah ” Tidak Hadir “, tiada bayaran balik sepenuhnya atau sebahagiannya akan diberikan untuk perkhidmatan dalam program yang tidak digunakan.

9. BAYARAN BALIK PERKHIDMATAN TIDAK DIGUNAKAN

 • 9.1 PEMBAYARAN BALIK – Tiada bayaran balik, secara penuh atau sebahagian, akan diberikan untuk perkhidmatan yang termasuk dalam program yang tidak digunakan.

10. POLISI KELUARGA

 • 10.1 KANAK – KANAK – Seorang kanak-kanak di bawah umur 5 tahun yang menduduki bilik yang sama dengan ibu bapanya dan menggunakan katil sedia ada biasanya dikenakan secara percuma, kecuali jika kadar kanak-kanak dinyatakan. Kadar kanak-kanak adalah 90% kadar dewasa (berdasarkan perkongsian kembar) untuk lawatan pakej swasta termasuk makanan dan penginapan. Kadar kanakkanak adalah berdasarkan kepada kanak-kanak yang berkongsi bilik kembar dengan dua (2) orang dewasa.
 • 10.2 TAKRIFAN – Bayi ditakrifkan sebagai individu sehingga 2 tahun. Seorang kanak-kanak ditakrifkan sebagai individu di atas 3 tahun dan di bawah 12 tahun.

11. TANGGUNGJAWAB

 • 11.1 PERANAN Cuti Umrah – Mustakim Travel SDN BHD bertindak sebagai ejen untuk syarikat pengangkutan, hotel, penyewaan kereta dan semua kontraktor / pembekal lain dan memuktamadkan semua pengaturan atas syarat yang dinyatakan bahawa ia tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan, kerosakan, kerugian, kemalangan, kesalahan tidak sengaja dalam tempahan, kelewatan secara amnya atau ketidakteraturan yang mungkin berlaku sama ada disebabkan oleh apa-apa kecacatan dalam mana-mana kenderaan, vesel atau pesawat udara atau melalui perbuatan atau keingkaran, mana-mana syarikat atau orang yang terlibat dalam menyampaikan atau menampung penumpang atau dalam melaksanakan pengaturan kandungan tanah, lawatan atau sebaliknya berkaitan dengan operasinya. Untuk melindungi anda dan Cuti Umrah, kami memerlukan semua pelanggan untuk diinsuranskan secukupnya terhadap liabiliti yang disebut di atas.
 • 11.2 PERBELANJAAN – Cuti Umrah tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang perbelanjaan tambahan yang ditanggung oleh pelanggan disebabkan oleh sebab-sebab terdahulu yang tidak mempunyai kawalan seperti perang, gangguan awam, kebakaran, banjir, cuaca luar biasa yang teruk, kehendak Tuhan atau Kerajaan, jentera atau peralatan yang patah diperlukan sebagai sebahagian daripada perjalanan pelanggan / pelanggan,atau peristiwa yang tidak dapat dielakkan yang menyebabkan jadual perjalanan pelanggan tidak dapat dikuatkuasakan.
 • 11.3 PERUBAHAN PERJALANAN/PERKHIDMATAN – Penerangan dan syarat adalah betul dalam borang tempahan ini. Cuti Umrah berhak untuk mengubah perjalanan dan / atau perkhidmatan gantian dengan atau tanpa notis terlebih dahulu akibat keadaan di luar kawalan kami atau jika dianggap sebagai kepentingan terbaik dari semua pihak yang berkenaan.
 • 11.4 TANGGUNGJAWAB – Selepas pelaksanaannya kepada setiap pihak, ia akan menjadi terikat dan dikuatkuasakan mengikut terma-terma. Jika lebih daripada satu pihak diwajibkan oleh mana-mana syarat yang dinyatakan, pihak-pihak tersebut akan bertanggungjawab secara bersama dan berasingan untuk pelaksanaan obligasi tersebut.
 • 11.5 PENAFSIRAN TERMA u0026amp; SYARAT – Terma u0026amp; syarat di sini hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia kerana undang-undang itu ditafsirkan dan dipinda dari semasa ke semasa dan apa-apa tindakan yang berkaitan disini akan dibawa ke mahkamah Malaysia yang mempunyai bidang kuasa.
 • 11.6 KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI – Di dalam kejadian yang tidak diingini di mana seksyen 11.1 u0026amp; 11.2 mesti dibaca bersama atau secara berasingan diperhatikan, Cuti Umrah tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang liabiliti di atas dan di luar kos yang dikenakan dalam penyediaan perkhidmatan yang diberikan.
 • 11.7 PINDAAN PERUNTUKAN – Cuti Umrah berhak meminda mana-mana peruntukan dalam borang tempahan ini.
 • 11.8 PERMULAAN PERKHIDMATAN – Permulaan perkhidmatan akan menandakan penerimaan syarat dan tanggungjawab di atas yang digariskan.

12. KEBERKESANAN

 • 12.1 KEBERKESANAN POLISI TERMA u0026amp; SYARAT – Apa-apa terma, syarat, ketentuan, perjanjian atau pengusahaan dalam Ketentuan dan Ketentuan Umum yang tidak sah, tidak sah, dilarang atau tidak dapat diterapkan hanya berlaku sampai dengan tingkat penyalahgunaan,larangan atau tidak dapat dilakukan tanpa membatalkan seluruh terma, syarat, ketetapan, peruntukan, perjanjian atau pengusahaan atau menjejaskan keesahan atau penguatkuasaannya dan apa-apa penyalahgunaan, kekosongan, larangan atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak akan membatalkan atau menyebabkan apa-apa terma, syarat, ketentuan-ketentuan, perjanjian atau usaha yang terkandung di sini.