Badal Haji dan Umrah

Adakah Badal haji & umrah Wajib?

Melaksanakan ibadah haji dan umrah merupakan kewajiban bagi umat islam yang telah berkemampuan untuk mengerjakan. Namun bagaimana dengan kewajiban seseorang yang telah meninggal atau menderita sakit parah sebelum atau dalam menunaikan ibadah haji/umrah tersebut?

Erti Badal Haji/Umrah

Syarat Badal Haji
Foto Kredit: www.sitikhadijah.com

Badal haji/umrah ini bererti menggantikan orang lain melaksanakan ibadah haji/umrah. Syarat orang yang dibadal adalah orang tersebut sudah meninggal dunia ataupun masih hidup namun sudah uzur dan menderita sakit parah. Untuk pelaksanaannya, badal umrah ini hanya diperbolehkan untuk satu orang saja. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menggantikan ibadah haji/umrah bagi orang yang sudah meninggal. Namun bila semasa hidupnya orang tersebut sudah bernadzar akan melaksanakan ibadah haji mahupun umrah, maka hukumnya menjadi wajib bagi ahli waris atau yang mewakilkannya.

Tidak hanya untuk waris namun apabila ada orang lain yang tidak ada hubungan darah sekalipun dapat menunaikan badal haji/umrah tersebut dan tetap dianggap sah meskipun tanpa izin.

Dalam konteks ini, para fuqaha’ (ulama ahli fiqih) sepakat, bahawa melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain yang sudah meninggal dunia adalah boleh dan sah. Hal ini, didasarkan pada hadis shahih, bahawa seorang wanita dari suku Juhainah menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: Ya RasulAllah SAW, ibu saya bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, tetapi beliau wafat sebelum sempat menunaikannya. Bolehkah saya menunaikannya untuk beliau? Rasulullah SAW menjawab: Ya, hajikan dia. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang pada seseorang, apakah kamu wajib membayarnya? Lunasilah hutang kepada Allah SWT, kerana hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk dilunasi (HR. al-Bukhariy dan an-Nasa’iy dari Ibnu Abbas RA). Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan ad-Daruquthniy dari Ibnu Abbas RA.

cuti umrah cara wanita tunai umrahSyarat Lain Badal Haji

Syarat lainnya adalah:

  1. Orang yang melakukan badal ini pernah melaksanakan ibadah haji/umrah untuk dirinya sendiri
  2. Hanya 1 orang saja yang boleh diwakilinya
  3. Membaca niat

…. لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً عَنْ

Ertinya : “Aku menyambut seruan-Mu Ya Allah, dengan melakukan ibadah umrah atas nama …”

  1. Segala larangan dan kewajiban bukan ditanggung oleh pihak yang diwakilinya.

 

Wallahua’lam.

1 thought on “Adakah Badal haji & umrah Wajib?”

  1. Norsiah bt Ahmad

    Sekiranya yg meninggal dunia belum
    Pernah menunai umrah dan haji kerana sakit , yg manakah perlu dibuat oleh waris? Badal umrah @ badal haji?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *